Styrelsen


Ordförande

Bo Jonsson   

bo.jonsson@dalvikskvarn.se 


Sekreterare  

Ida Nilsson   

ida@klaralvskliniken.se


Kassör

Anette Carlén

aobforetagsservice@telia.com


Ledamöter

Johan laurin

johan.laurin@betongindustri.se


Mats Hansson

mats.a.hansson@nktcables.com


Suppleanter

Patrik Eriksson


Christoffer Hansson (webbansvarig)

christoffer.hansson@selek.nu

 

Revisorer

Eva Köningsson


Asta Sjöberg


Revisorsuppleant

Maj Eriksson


Valberedning

Jan Brinkemar


Jan-Erik Larsson


 


Foto: Ordförandet själv, Bo Jonsson